מרד בר כוכבא

מרד בר כוכבא

עבודה מידענית בקבוצות עבודה.

הוראות:

העבודה תעשה בקבוצות של שלושה עד ארבעה תלמידים/ות. העבודה תוגש עד יום חמישי 15.12, איחור ילווה בהורדת ציון. העבודה תוגש באמצעי דיגיטאלי (CD, דיסקון, או בדוא"ל) המבוא וחלקים א' – ג' יוגשו בקצרה ואורכם הכולל לא יעלה על עמוד אחד. חלק ד' יישא ציון.

מבוא:

1.    קראו בקישור הבא על מרד בר כוכבא

א.      מה היה השינוי במדיניותה של האימפריה הרומית בין הקיסרים האדרינוס וטריינוס

ב.      מדוע היתה הפרובינקיה יהודה נקודה אסטרטגית באימפריה הרומאית

ג.       מה ביקש האדרינוס בתמורה לשיקום בית המקדש שחרב ומדוע חזר בו מהחלטתו


חלק א' – הגורמים למרד

א.      קראו בספר עמודים 173-174 מהם הגורמים למרד בר כוכבא המוצגים בספר

ב.      קראו בקישור הבא בשנת 129 לספירה החלו התכניות למרד, מה היו הסיבות ליציאה למרד ומה הסיבות לעיכובו

ג.       קראו בקישור הבא על מרד בר כוכבא, מה הסיבות ליציאה למרד


חלק ב' – הנהגת המרד

א.      קראו בקישור הבא באילו שמות ותארים נזכר בר כוכבא בספרות, מהם המקורות והויכוחים לגבי תארים אלה

ב.      קראו בקישור הבא באילו שמות ותארים נזכר בר כוכבא בספרות, מהם המקורות והויכוחים לגבי תארים אלה

ג.      קראו בספר עמודים 175-177 באילו שמות ותארים נזכר בר כוכבא בספרות, מהם המקורות והויכוחים לגבי תארים אלה

ד.      קראו בקישור הבא, מי היו מנהיגי המרד? מהן תוצאות המרד על פי הכתוב


חלק ג' – מהלך המרד ותוצאותיו

א.      קראו בקישור הבא תארו את מהלך המרד.

ב.      מהן הפעולות שעשו הרומאים בארץ ישראל לאחר 133 לספירה

ג.       מה ההשפעה של פעולות אלה על המרכז היהודי

ד.      קראו בקישור הבא על מרד בר כוכבא, מהן תוצאות המרד על פי הכתוב

ה.      קראו עמודים 182-185 (בספר: ממדינת מקדש לעם הספר, ימי הבית השני ותקופת המשנה, הוצאת רכס פרוייקטים חינוכיים, 2008), מה היו תוצאות מרד בר כוכבא

חלק ד' – יישום

א.   השוו בין המקורות השונים וכתבו מהם נקודות השוני והדמיון בין כל אחד מהמקורות בכל אחד מחלקי העבודה (20 נק')

ב.   הכינו בול/מטבע/אייקון המסמלים את הצלחת המרד מבחינה דתית ומדינית (20 נק')

ג.    הכינו מצגת בעלת אופי רומאי המביעה הצלחת דיכוי המרד. (20 נק')

ד.   הביאו שני שירי ל"ג בעומר ונתחו אותם במבחן המציאות ההיסטורית (20 נק')

ה.   הסבירו את ההשלכות של מרד בר כוכבא על הנצרות ועל מקומה של ארץ ישראל בהיסטוריה הכללית (20 נק')


Comments