הלאומיות הגרמנית ואיחוד גרמניה

עבודה בהיסטוריה בנושא:

הלאומיות הגרמנית ואיחוד גרמניה

כתב: יאיר פרבי

הנחיות:

א.   יש לענות על כל השאלות

ב.   העבודה תוגש בצורה מסודרת באחת מהאפשרויות הבאות:

בתוך תיקייה מודפסת על גבי דפי A4. גופן David או Arial גודל 12 ברווח של שורה וחצי

או במסמך שיתופי

או בשליחה בדוא"ל yairfarby@gmail.com

ג.    בתחילת העבודה ובכל דפיה יהיו מצוינים שמות המגישים/ות, כיתה ותאריך

ד.   העבודה תוגש עד לתאריך 5.4.13


שאלות:

1.     קראו עמודים 11-7 בספר: הלאומיות בישראל ובעמים, הוצאת רכס

2.     סכמו משני מקורות לפחות, חצי עמוד עד עמוד על כל אחד מהאישים הבאים:

האחים גרים,

גיאורג וילהלם פרידריך הגל,

הקיסר וילהלם השני,

אוטו פון ביסמארק,

פרדיננד לסאל.


3.     סכמו בקצרה (חמש שורות) משני מקורות לפחות, על המושגים הבאים:

רייכסטאג

בונדסראט

פדרציה

אופוזיציה

קואליציה


4.      קראו את הטקסט הבא: איחודה המדיני של גרמניה. ניתן להגדיל התצוגה ע"י לחיצה על הספר

א. הכינו ציר זמן משנת 1800 ועד שנת 1900 וסמנו מרווחים של עשר שנים.

ב. את ציר הזמן הכינו באחת מהתוכנות הבאות:

Dipty - מדריך למשתמש בהוצאת מט"ח

או

TimeToast - מדריך למשתמש בהוצאת מט"ח

ג. ציינו על ציר הזמן את האירועים, כפי שהם מופיעים בעמודים שקראתם.

ד. הוסיפו תמונות

ה. תארו את התפתחות התנועה הלאומית הגרמנית על פני השנים.


5. אוטו פון ביסמארק - הכינו מצגת תעמולה לטובת ביסמארק והקייזר וילהלם השני

א. הסבירו את המניעים למינויו של ביסמארק לקנצלר.

ב. ביסמארק הגדיר את מדיניותו 'בדם וברזל', הסבירו מדיניות זו באה לידי ביטוי במעשיו.

ג. הביאו שלוש פעולות מדייות של ביסמארק במדיניות החוץ שסייעו לו בגיבוש גרמניה.

ד. הסבירו מדוע בחרו הגרמנים להכריז על וילהלם השני כקיסר גרמניה דווקא בארמון

ורסאי.


6.     התבוננו במפה: תהליך איחוד של גרמניה

א. הציגו את שמן של הנסיכויות המרכיבות את 'גרמניה'.

ב. ציינו איזו נסיכות שלטה על גרמניה.

ג. ענו על שאלות הבאות:

- כיצד בא לידי ביטוי תהליך איחוד גרמניה במפה

- מצאו את אזור אלזס-לורן, שערו אילו בעיות יכולות לעלות עקב מיקומו

- מדוע לדעתכם יכולה היתה גרמניה מאוחדת להוות בעייה באירופה


7.     קראו עמודים 35-40 בספר: הלאומיות בישראל ובעמים, הוצאת רכס

א. הציגו מהו היסוד המרכזי בלאומיות הגרמנית.

ב. הסבירו כיצד שונה יסוד מרכזי זה מיסודות הלאומיות האיטלקית.

ג. הכינו סדרת בולים שתפקידם ללמד ילדים מהי הלאומויות הגרמנית - דאגו לשלב בבולים אישים, סיפורי עם, אירועים היסטוריים, ותמונות של שטחי מולדת.


Comments