דף בית‏ > ‏

תמונות לשימוש חופשי



העלתי לשימוש ציבורי - אתרי בי"ס, כיתות וכו') את התמונות הבאות.

כל אחד ואחת יכול להשתמש, לערוך, לשכפל תמונות אלה לשימוש חינוכי.

התנאי היחידי הוא ציון כתובת התמונה ברשת (URL)

אלבום ראשון ובו 53 תמונות לשימוש חופשי